Centrum Edukacji Jao Sp Z O O Mały Podróżnik Spółka Komandytowa

http://www.malypodroznik.waw.pl

Opis firmy

Firma Centrum Edukacji Jao Sp Z O O Mały Podróżnik Spółka Komandytowa, która powstała w roku 2011, działa jako spółka komandytowa posiada następujący numer REGON: 145563392, numer KRS: 0000396776, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 02-635) w województwie mazowieckim przy ulicy Balonowa 12. Firma Centrum Edukacji Jao Sp Z O O Mały Podróżnik Spółka Komandytowa według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: wychowanie przedszkolne