Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne

http://www.weterynarz-praga.waw.pl

Opis firmy

Firma Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne, która powstała w roku 2011 posiada następujący numer REGON: 145937390, numer KRS: 0000406362, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 03-743) w województwie mazowieckim przy ulicy Kijowska 11. Firma Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana