Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp Z O O

http://www.gtbs.prv.pl

Opis firmy

Firma Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp Z O O, która powstała w roku 1997 posiada następujący numer NIP: 7481383997, numer REGON: 531276691, numer KRS: 0000012692, Siedziba firmy mieści się w mieście Głubczyce (kod pocztowy: 48-100) w województwie opolskim przy ulicy Pocztowa 8. Firma Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych