Hft Brokers Dom Maklerski S A

http://www.dmprospectus.pl

Opis firmy

Firma Hft Brokers Dom Maklerski S A, która powstała w roku 2012 posiada następujący numer NIP: 7272693191, numer REGON: 100297422, numer KRS: 0000416713, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 00-838) w województwie mazowieckim przy ulicy Prosta 51. Firma Hft Brokers Dom Maklerski S A według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych