Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej W Łomży Sp Z O O

http://www.mpec.lom.pl

Opis firmy

Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej W Łomży Sp Z O O, która powstała w roku 1978 posiada następujący numer NIP: 7180000145, numer REGON: 450187317, numer KRS: 0000064803, Siedziba firmy mieści się w mieście Łomża (kod pocztowy: 18-400) w województwie podlaskim przy ulicy Kopernika 9a. Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej W Łomży Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych