Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp Z O O

http://www.mpgk.pl

Opis firmy

Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp Z O O, która powstała w roku 1997 posiada następujący numer NIP: 8130009854, numer REGON: 690260991, numer KRS: 0000003171, Siedziba firmy mieści się w mieście Rzeszów (kod pocztowy: 35-304) w województwie podkarpackim przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 428. Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

  • podkarpackie
  • 35-304 Rzeszów Gen. Władysława Sikorskiego 428
  • 48178613000
  • mpgk@mpgk.pl
  • 8130009854
  • Inne
  • 2015-10-14