Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji S A

http://www.mpwik.wroc.pl

Opis firmy

Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji S A, która powstała w roku 1945 posiada następujący numer NIP: 8960000256, numer REGON: 930155369, numer KRS: 0000391028, Siedziba firmy mieści się w mieście Wrocław (kod pocztowy: 50-421) w województwie dolnośląskim przy ulicy Na Grobli 14/16. Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji S A według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody