Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada

http://www.gromada.pl

Opis firmy

Firma Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada, która powstała w roku 1962, działa jako spółdzielnia posiada następujący numer NIP: 5250007968, numer REGON: 000332937, numer KRS: 0000076030, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 00-030) w województwie mazowieckim przy ulicy Powstańców Warszawy 2. Firma Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność organizatorów turystyki