Prywatna Praktyka Lekarza Dentysty Małgorzata Skoczylas Szymańska

''

Opis firmy

Firma Prywatna Praktyka Lekarza Dentysty Małgorzata Skoczylas Szymańska, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8862465936, numer REGON: 021725014, Siedziba firmy mieści się w mieście Wałbrzych (kod pocztowy: 58-300) w województwie dolnośląskim przy ulicy Bolesława Limanowskiego 10. Firma Prywatna Praktyka Lekarza Dentysty Małgorzata Skoczylas Szymańska według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: praktyka lekarska dentystyczna