Robizoo Sp Z O O

''

Opis firmy

Firma Robizoo Sp Z O O, która powstała w roku 2012 posiada następujący numer REGON: 081029638, numer KRS: 0000414992, Siedziba firmy mieści się w mieście Zielona Góra (kod pocztowy: 65-012) w województwie lubuskim przy ulicy Chabrowa 3. Firma Robizoo Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach