Spółdzielnia Socjalna Piękny Przemyśl

''

Opis firmy

Firma Spółdzielnia Socjalna Piękny Przemyśl, która powstała w roku 2012, działa jako spółdzielnia posiada następujący numer REGON: 180823153, numer KRS: 0000413853, Siedziba firmy mieści się w mieście Przemyśl (kod pocztowy: 37-700) w województwie podkarpackim przy ulicy Opalińskiego 9/18. Firma Spółdzielnia Socjalna Piękny Przemyśl według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni