Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Bielany Sp Z O O

''

Opis firmy

Firma Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Bielany Sp Z O O, która powstała w roku 1996 posiada następujący numer NIP: 1180742033, numer REGON: 012247530, numer KRS: 0000075503, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 01-950) w województwie mazowieckim przy ulicy Wrzeciono 63a. Firma Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Bielany Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych