Usługi Radiologiczne

''

Opis firmy

Firma Usługi Radiologiczne, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5461275890, numer REGON: 200655611, Siedziba firmy mieści się w mieście Mońki (kod pocztowy: 19-100) w województwie podlaskim przy ulicy Masie 23. Firma Usługi Radiologiczne według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana