Warmińskie Stowarzyszenie Promocji Turystyki I Rekreacji Wodnej Olsztyńskie Żagle

''

Opis firmy

Firma Warmińskie Stowarzyszenie Promocji Turystyki I Rekreacji Wodnej Olsztyńskie Żagle, która powstała w roku 2011, działa jako stowarzyszenie posiada następujący numer REGON: 281361846, numer KRS: 0000403129, Siedziba firmy mieści się w mieście Olsztyn (kod pocztowy: 10-900) w województwie warmińsko-mazurskim przy ulicy Jeziorna 8.