Warsztat Samochodowy

''

Opis firmy

Firma Warsztat Samochodowy, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer REGON: 341193408, Siedziba firmy mieści się w mieście Kowal (kod pocztowy: 87-820) w województwie kujawsko-pomorskim przy ulicy Marsz. Józefa Piłsudskiego 21. Firma Warsztat Samochodowy według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli